top of page

De goede doelen

De opbrengst van de verhuur van Haringvliet 14 gaat naar goede doelen. Dus je kunt heerlijk vakantie vieren en vervolgens zelf kiezen naar welk goed doel de opbrengsten vanuit de verhuur gaan. Je kunt zelf je goede doel kiezen tijdens de huur van de vakantiewoning. 

 

Er zijn verschillende doelen waar je uit kunt kiezen:

 • Carin Boone, werkt bij Wycliffe Bijbelvertalers sinds 2000. Carin doet in West- Afrika onderzoek naar talen die nog niet op schrift zijn gesteld. Hoe kunnen deze talen het beste geschreven worden (ontwikkeling van alfabet en spellingsregels) en hoe de grammatica in elkaar zit. Ook werkt Carin mee aan woordenboeken in deze talen. Dit alles is voorbereidend werk voor het vertalen van de Bijbel, wat door lokale vertalers gedaan wordt. Daarnaast leidt ze lokale vertalers op. 

 • ZOA lees meer via www.zoa.nl o.a. actief op het gebied van onderwijs, noodhulp en ondersteuning in landen o.a. bij crisissituaties. 

 • Voedselbanken Nederland, voor ondersteuning van huishoudens in Nederland onder de armoedegrens en tegen voedselverspilling: https://voedselbankennederland.nl

 • Stichting Woord & Daad voor projecten die inzetten op agrarische ontwikkeling in ontwikkelingslanden. Zie meer informatie: projecten

 • Internationaal Justice Mission: een organisatie die zich inzet om mensen in armoede te beschermen tegen geweld, mensenhandel en slavernij. Lees meer via deze website.

 • A Rocha en climate stewards - een christelijke wereldwijde beweging voor natuurbehoud. Lees meer over A Rocha. 

 • En misschien kom jij zelf met een goede suggestie voor een goed doel of ondersteuning van een lange termijn ontwikkelingswerker. Ook dit soort goede doelen, kun je aangeven. 

In eerste instantie was de opbrengst bedoeld voor een familie die al meer dan 20 jaar ontwikkelingswerk in Niger deed. Zij waren afhankelijk van een thuisfront. Zij hebben inmiddels de ondersteuning niet meer nodig. Het unieke om een vakantiehuis te huren en ondertussen goede doelen te steunen willen we behouden. We hebben gezien dat mensen die lange termijn ontwikkelingswerk/zendingswerk doen, behoefte hebben aan extra aanvulling naast de giften die via een thuisfront binnenkomen. 

 

Tijdens het verblijf in Ouddorp kunnen jullie zelf aangeven welk goed doel jullie voorkeur heeft. Aan het eind van het jaar krijgen huurders een jaaroverzicht toegestuurd met daarin inzichtelijk gemaakt welke doelen er met welk bedrag gesteund zijn. Heb je een suggestie voor een goed doel en in het bijzonder ontwikkelingswerkers die al langere tijd in het buitenland verblijven? Mail dan de suggesties naar zinderendouddorp@gmail.com

We hopen dat de combinatie van vakantie vieren en ondertussen goede doelen steunen, de vakantie een extra dimensie erbij geeft.

 

Misschien komt dit wel tot uiting in gesprekken over: 

 • wat goede doelen zijn, waarvoor we ons willen inzetten. 

 • arm en rijk en wat het betekent om in Nederland op gegroeid te zijn en niet in een ontwikkelingsland. 

 • hoe we zelf ons kunnen inzetten tegen onrecht

 • of er manieren zijn om ons bezit voor iets goeds in te zetten. 

In elk geval hopen we dat jullie een goede vakantie in de woning hebben! ​

Schermafbeelding 2022-12-28 om 17.42.01.png
Schermafbeelding 2022-12-28 om 17.47.50.png
bottom of page